Đơn hàng làm sản xuất kính làm thêm nhiều tuyển gấp 05 nam

Tuyển 5 nam làm nhà máy sản xuất Kính Toàn Quang Vũ Đài Trung. Địa chỉ nhà máy tại số 456, đoạn hán bảo, đường thảo hán, quận phương uyển, huyện Chương Hóa Đài Trung. Nhà máy sản xuất kính, làm thêm rất nhiều, có ngày lên đến 15...

Bài viết được quan tâm