Tuyển 12 nam làm trong xưởng dệt tại Đài Trung Đài Loan

Đơn hàng làm trong xưởng dệt là đơn hàng phổ biến của chương trình xuất khẩu lao động Đài Loan. Công việc chủ yếu của người lao động. Người lao động tham gia đơn hàng này sẽ tiếp xúc chủ yếu với vật liệu giữ nhiệt, vật...

Tuyển 06 nam lắp đặt đêm ghế xe oto tại Đài Trung

Thông báo tuyển 06 nam đi XKLĐ Đài Loan làm lắp đặt ghế đệm xe oto tại Đài Trung Đài Loan. Đây là đơn hàng công xưởng, không đòi hỏi tay nghề trình độ. Đặc biệt mức lương cơ bản của đơn hàng rất cao. Dự kiến sẽ thi tuyển vào...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm