Đơn hàng chế tạo máy biến áp, linh kiện kết nối cho nữ

Thông báo tuyển 21 nữ làm trong nhà máy chuyên về sản xuất chế tạo mát biến áp, linh kiện kết nối, nhựa keo… lương cao. Đơn hàng dự kiến thi tuyển vào ngày 14/3/2018. Chi tiết đơn hàng như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG: Công việc cụ...

Bài viết được quan tâm