Đơn hàng linh kiện xe đạp tại Đài Trung tuyển lao động nam

Thông báo tuyển lao động nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, làm linh kiện xe đạp tại nhà máy Cự Đại Đài Trung, thi tuyển 06/08/2019. Đơn hàng cam kết làm thêm tăng ca nhiều, đã có nhiều lao động của công ty làm việc tại đây. Chi...

Bài viết được quan tâm