Đơn hàng linh kiện xe đạp tại Đài Trung tuyển lao động nam

Thông báo tuyển lao động nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, làm linh kiện xe đạp tại nhà máy Cự Đại Đài Trung, thi tuyển 06/08/2019. Đơn hàng cam kết làm thêm tăng ca nhiều, đã có nhiều lao động của công ty làm việc tại đây. Chi...

Thông báo các đơn hàng Đài Loan mới nhất tháng 05/2019

Thông báo danh sách các đơn hàng đi xuất khẩu lao động Đài Loan mới nhất tháng 05/2019. Đây đều là những đơn hàng truyền thống của công ty chúng tôi và đã có lao động người Việt Nam làm việc tại các nhà máy này. *Lưu ý: Trước khi...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm