Đài Loan chính thức cho công dân được kết hôn đồng giới

Ngày 27/5/20219, Nghị Viện Đài Loan chính thức thông qua luật công nhận hôn nhân giữa hai người đồng giới. Với quyết định lịch sử này, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên trong lãnh thổ châu Á thừa nhận hôn nhân đồng giới. Hai năm...

Bài viết được quan tâm