Cần gấp 3 nam làm kính màn hình tại Đài Trung Đài Loan

Thông báo tuyển gấp 3 lao động nam tham gia đơn hàng làm kính màn hình (tinh thể lỏng) tại khu vực Đài Trung Đài Loan. Đơn hàng tăng ca tốt (gần 50h/tháng), công việc ổn định, đã có lao động Việt Nam làm việc tại đây và có những phản...

Bài viết được quan tâm