Tin vui: Đài Loan chính thức tăng lương cơ bản cho người lao động trong 2018

Đăng bởi: Mạnh Tài - 07/09/2017

Kiếm tiền là mục đích chính của người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Vì thế việc được tăng lương cơ bản là điều vô cùng có lợi cho người lao động. Mới đây hội đồng tiền lương Đài Loan đã chính thức công bố tăng lương cơ bản cho người lao động trong năm 2018 và cụ thể như sau:

Ngày 18/8/2017, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 32 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động cơ bản.

Theo đó, thời gian và mức điều chỉnh như sau:

– Kể từ ngày 1/1/2018, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động
được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 21.009 Đài tệ/tháng lên 22.000 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 730 USD/tháng),biên độ tăng là 4,72% (tăng 991 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

– Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được
hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 133 Đài tệ/giờ lên 140 Đài tệ/giờ.

勞動部基本工資審議委員會今(18)日決議,自107年1月1日起,每月基本工資調整至22,000元,每小時基本工資調升至140元,調幅4.72%。
勞動部基本工資審議委員會於今(18)日召開第32次會議,邀請勞、資、學、政四方委員共同與會討論,依據多數委員意見決議:自107年1月1日起,每月基本工資由21,009元調整至22,000元,調升991元,調幅4.72%;每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅,由133元調整至140元。全案將由勞動部陳報行政院核定。
勞動部說明,本次會議委員出席情況相當踴躍,調整基本工資牽涉層面相當廣泛,與會者均熱烈發言,經過多階段充分交換意見,因勞資雙方意見始終未能一致,由包括學者專家及政府代表在內之第三方委員提出折衷建議,並經再次徵詢所有委員意見,獲致大多數委員之同意,此一決定,業從整體社會經濟情勢綜合考量,包括國內經濟成長率、消費者物價指數、勞動生產力、初入職場勞工每月經常性薪資等經社數據通盤考量,並非僅根據特定公式計算。
勞動部進一步說明,本次每月基本工資調升至22,000元後,預估約有166餘萬名勞工受惠;至於每小時基本工資調升至140元,預估約有39餘萬名勞工受惠。
勞動部表示,基本工資之調升,可以照顧邊際勞工的基本生活,且能帶動國內消費支出及經濟成長,將對經濟面產生有利的正向循環。期望資方多盡一分心力照顧勞工,勞資雙方能夠和諧、互相體諒、攜手合作,共創雙贏。
另針對部分媒體報導,勞動部部長林美珠在會議中接到一通電話後,就拍板定案一節,勞動部鄭重澄清,林部長並未攜帶手機進入會場,會議過程中,亦並未接過任何電話。

Thông tin thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Nhập bình luận của bạn

Bài viết cùng chuyên mục